Vrienden van de B.I.L.

De B.I.L. is een 33 jaar oude vereniging die zich kenmerkt door breed georiënteerde studenten. Naast informele activiteiten hechten wij veel waarde aan de carrière en ontwikkeling van onze studenten. Om dit waar te maken kunnen wij wat hulp gebruiken. Bij de B.I.L. is er nagedacht over een manier om dit te combineren met het betrekken van oud-leden, alumni, oud-bestuursleden, partners en ook alle andere mensen die de B.I.L. een warm hart toedragen. Hiervoor is ‘Vrienden van de B.I.L.’ (VvB) opgericht. De bedoeling van de VvB is dat mensen die graag betrokken willen worden eenmalig of jaarlijks een financiële bijdrage leveren en dat er aan het eind van het jaar een borrel wordt gegeven voor de Vrienden van de B.I.L. met een presentatie over wat er met de inkomsten is gedaan.

Voor verdere vragen kunt u mailen naar extern@bilboard.nl

Ik hoop u te mogen begroeten als Vriend van de B.I.L..

Met vriendelijke groet,

Suzan Saris
Commissaris Extern

Vriend Worden


Voorletters (verplicht)

Tussenvoegsels + Achternaam (verplicht)

Naam Groep (optioneel)

Straat + Huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (optioneel)

E-mail (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Bedrag (verplicht)

Opmerkingen(optioneel)