Vereniging voor Bestuurskunde

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) is een vereniging die bestaat uit een forum van mensen die zich bezighouden met het reilen en zeilen van het openbaar bestuur. Uiteraard organiseert de VB ook activiteiten:
AANKONDIGING TOUR ‘WAT HET NIEUWE KABINET ZICH MOET REALISEREN’ – DIALOGEN TUSSEN WETENSCHAP EN BESTUURSPRAKTIJK

Deze dialoog is de aftrap van de tour ‘Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren’ en wordt georganiseerd in samenwerking met KING. Wellicht heeft u het boek ‘De platformsamenleving’ gelezen over de strijd om publieke waarden in een online wereld, de oratie van Albert Meijer ‘Bestuur in de datapolis: slimme stad, blije burger?’ of de recent verschenen reflectie van Bertine Steenbergen in de Atelierreeks van de NSOB, ‘Van de kelder naar de keukentafel’.  Het is een niet verrassend feit; de impact van technologische ontwikkelingen is ver doorgedrongen in de samenleving. Er is sprake van een nieuwe tijdgeest. Daarom moeten we op zoek naar een nieuwe invulling en vormen van collectiviteit en solidariteit.

Op maandag 24 april van 17.30 tot 21.00 uur te Utrecht wordt in interactie met wetenschappers, topmanagers, bestuurders en studenten verkent welke nieuwe denk- én werkroutes voor de i-samenleving mogelijk zijn. De bijeenkomst is primair voor genodigden, maar er zijn nog enkele plekken open, met name voor studenten. (Voor meer informatie e-mail naar Lydia-José Prinsen: lydia@vom-online.nl)