Aankomende Activiteiten


Comité van Aanbeveling


Prof. dr. J. de Vries - Beschermheer der B.I.L.
Prof. mr. dr. C.J.J.M. Stolker - Rector Magnificus Universiteit Leiden
Prof. dr. B. Steunenberg - Professor in Public Administration
Hans Wiegel - Oud-vice minister-president
Drs. K.H. Ollongren - Wethouder en loco-burgermeester van gemeente Amsterdam
Prof. dr. Th.A.J. Toonen - Hoogleraar institutionele Bestuurskunde Universiteit Twente & Universiteit Leiden
Dr. G.J. Wijers - Voorzitter Nationaal Comité Inhuldiging, Vervangend Voorzitter Shell
Sophie in ‘t Veld - Europarlementarier
Dr. A.H.G. Rinnooy Kan - Lid Eerste Kamer en voormalig voorzitter SER

Volg de B.I.L. op Twitter:


Verenigingsbladen

De B.I.L. brengt door het jaar heen verschillende verenigingsbladen uit. t’ Haagsch Kwartiertje is het informele verenigingsblad van de B.I.L. Bestuurskundige Berichten is het formele en semi-wetenschappelijke alumniblad. Hier kun je beide bladen downloaden.

t’Haagsch Kwartiertje

2015-2015
1e uitgave: t Haagsch Kwartiertje 1e Uitgave
2e uitgave: t Haagsch Kwartiertje 2e Uitgave
3e uitgave:t Haagsch Kwartiertje 3e Uitgave
4e uitgave:t Haagsch Kwartiertje 4e Uitgave

Bestuurskundige Berichten

2015-2016
1e uitgave: Bestuurskundige Berichten 1e Uitgave
2e uitgave: Bestuurskundige Berichten jaargang 2

Partners