Aankomende Activiteiten


Comité van Aanbeveling


Prof. dr. J. de Vries - Beschermheer der B.I.L.
Prof. mr. dr. C.J.J.M. Stolker - Rector Magnificus Universiteit Leiden
Prof. dr. B. Steunenberg - Professor in Public Administration
Hans Wiegel - Oud-vice minister-president
Prof. dr. Th.A.J. Toonen - Hoogleraar institutionele Bestuurskunde Universiteit Twente & Universiteit Leiden
Dr. G.J. Wijers - Voorzitter Nationaal Comité Inhuldiging, Vervangend Voorzitter Shell
Sophie in ‘t Veld - Europarlementarier
Dr. A.H.G. Rinnooy Kan - Lid Eerste Kamer en voormalig voorzitter SER

Verenigingsbladen

De B.I.L. brengt door het jaar heen verschillende verenigingsbladen uit. t’ Haagsch Kwartiertje is het informele verenigingsblad van de B.I.L. Bestuurskundige Berichten is het formele en semi-wetenschappelijke alumniblad. Hier kun je beide bladen downloaden.

t’Haagsch Kwartiertje

2015-2015
1e uitgave: t Haagsch Kwartiertje 1e Uitgave
2e uitgave: t Haagsch Kwartiertje 2e Uitgave
3e uitgave:t Haagsch Kwartiertje 3e Uitgave
4e uitgave:t Haagsch Kwartiertje 4e Uitgave

Bestuurskundige Berichten

2015-2016
1e uitgave: Bestuurskundige Berichten 1e Uitgave
2e uitgave: Bestuurskundige Berichten jaargang 2

Partners