Aankomende Activiteiten


Comité van Aanbeveling


Prof. dr. J. de Vries - Beschermheer der B.I.L.
Prof. mr. dr. C.J.J.M. Stolker - Rector Magnificus Universiteit Leiden
Prof. dr. B. Steunenberg - Professor in Public Administration
Hans Wiegel - Oud-vice minister-president
Prof. dr. Th.A.J. Toonen - Hoogleraar institutionele Bestuurskunde Universiteit Twente & Universiteit Leiden
Dr. G.J. Wijers - Voorzitter Nationaal Comité Inhuldiging, Vervangend Voorzitter Shell
Sophie in ‘t Veld - Europarlementarier
Dr. A.H.G. Rinnooy Kan - Lid Eerste Kamer en voormalig voorzitter SER

Redactie

De volgende personen vormen de Redactie 2017-2018:

  • Rik van der Pluijm (voorzitter)
  • Frank Lemmers (secretaris)
  • Laura Mausolf
  • Michael van de Wetering

Deze commissie is verantwoordelijk voor het verzorgen van het verenigingsblad van de studievereniging.

Het verenigingsblad heet sinds september 2015 “’t Haagsch Kwartiertje“. Het blad is informeel en bevat onder andere interviews met leden en bestuurskundigen, reportages van activiteiten en foto’s van onze borrels en feesten.

Partners