Aankomende Activiteiten


Comité van Aanbeveling


Prof. dr. J. de Vries - Beschermheer der B.I.L.
Prof. mr. dr. C.J.J.M. Stolker - Rector Magnificus Universiteit Leiden
Prof. dr. B. Steunenberg - Professor in Public Administration
Hans Wiegel - Oud-vice minister-president
Prof. dr. Th.A.J. Toonen - Hoogleraar institutionele Bestuurskunde Universiteit Twente & Universiteit Leiden
Dr. G.J. Wijers - Voorzitter Nationaal Comité Inhuldiging, Vervangend Voorzitter Shell
Sophie in ‘t Veld - Europarlementarier
Dr. A.H.G. Rinnooy Kan - Lid Eerste Kamer en voormalig voorzitter SER

Mastercommissie

De Mastercommissie 2016-2017 is als volgt samengesteld:

  • Niek Roelands (voorzitter)
  • Adája Stoetman (secretaris)
  • Jermain Hardjopawiro (penningmeester)
  • Joshua Keet
  • Mila Rebero
  • Noa van Hunen

De Mastercommissie zal hiernaast formele en informele activiteiten organiseren voor masterstudenten. Bovendien wordt er gestreefd naar het geven van trainingen aan masterstudenten voor sollicitaties of traineeships.

Partners