Aankomende Activiteiten


Comité van Aanbeveling


Prof. dr. J. de Vries - Beschermheer der B.I.L.
Prof. mr. dr. C.J.J.M. Stolker - Rector Magnificus Universiteit Leiden
Prof. dr. B. Steunenberg - Professor in Public Administration
Hans Wiegel - Oud-vice minister-president
Prof. dr. Th.A.J. Toonen - Hoogleraar institutionele Bestuurskunde Universiteit Twente & Universiteit Leiden
Dr. G.J. Wijers - Voorzitter Nationaal Comité Inhuldiging, Vervangend Voorzitter Shell
Sophie in ‘t Veld - Europarlementarier
Dr. A.H.G. Rinnooy Kan - Lid Eerste Kamer en voormalig voorzitter SER

Diescommissie

De Diescommissie 2017-2018 is als volgt samengesteld:

  • Gaby de Bruin (voorzitter)
  • Sophie Piers (secretaris)
  • Evert van Dieën (penningmeester)
  • Noortje van Esch
  • Vincent van den Houten
  • Emiel Walgaard

Deze commissie is verantwoordelijk voor de gehele Diesweek en alle activiteiten die daarbij horen. Naast de traditionele activiteiten is er ruimte voor eigen inbreng. Er wordt naar gestreefd de Diesweek binnen één werkweek te houden en er zal gepoogd worden de activiteiten te
verdelen over Den Haag en Leiden.

Partners