Diescommissie

commissiefoto bijgesneden
De Diescommissie 2017-2018 is als volgt samengesteld:
  • Gaby de Bruin (voorzitter)
  • Sophie Piers (secretaris)
  • Evert van Dieën (penningmeester)
  • Noortje van Esch
  • Vincent van den Houten
  • Emiel Walgaard

Deze commissie is verantwoordelijk voor de gehele Diesweek en alle activiteiten die daarbij horen. Naast de traditionele activiteiten is er ruimte voor eigen inbreng. Er wordt naar gestreefd de Diesweek binnen één werkweek te houden en er zal gepoogd worden de activiteiten te verdelen over Den Haag en Leiden.