Commissie Extern

De volgende personen vormen de Commissie Extern 2018-2019:

  • Nordin Verhagen (voorzitter)
  • Jens Struik (secretaris)
  • Emma Nordkamp (penningmeester)
  • Romy Rense (promotie)
  • Larissa Baas
  • Max Radix

 


De commissie extern houdt zich bezig met het aanbieden van sponsormogelijkheden aan organisaties en andere instellingen om de activiteiten en publicaties van de vereniging mogelijk te maken. Hierbij worden bestaande contacten onderhouden en nieuwe sponsors aangetrokken. Sponsormogelijkheden zijn onder meer: de welbekende bedrijvenborrels, advertenties, workshops en het institutioneel lidmaatschap. Daarnaast organiseert de commissie extern ook de formele activiteiten. Bij de formele activiteiten kan gedacht worden aan bedrijven en organisaties waar een bestuurskundestudent in de toekomst terecht zou kunnen komen.


De bedrijvenborrel is een activiteit die periodiek plaatsvindt en in het teken staat van de kennismaking van studenten met de toekomstige potentiële werkgever en andersom. Een bedrijf of organisatie heeft de mogelijkheid zich te presenteren, waarna op informele wijze de leden in contact kunnen komen met het bedrijf.

Bij advertenties gaat het om door de B.I.L. uitgegeven publicaties zoals de Almanak en de Bestuurskundige Berichten, maar ook uittreksels, syllabi voor buitenlandse reizen en studentenfolders komen in aanmerking voor een dergelijke sponsoring.

Workshops staan veelal in het teken van een thema. Bij een dergelijke workshop komen twee á drie bedrijven/organisaties naar de faculteit om op interactieve wijze in contact te komen met studenten. De student krijgt dan de kans zich te onderscheiden door actief te participeren tijdens een dergelijke middag en mee te denken over het voorgelegde beleidsprobleem bijvoorbeeld.


Het Institutioneel Lidmaatschap verbindt een bedrijf of organisatie voor langere tijd aan de B.I.L., dit brengt vanzelfsprekend veel voordelen voor beiden met zich mee.