Aankomende Activiteiten


Comité van Aanbeveling


Prof. dr. J. de Vries - Beschermheer der B.I.L.
Prof. mr. dr. C.J.J.M. Stolker - Rector Magnificus Universiteit Leiden
Prof. dr. B. Steunenberg - Professor in Public Administration
Hans Wiegel - Oud-vice minister-president
Drs. K.H. Ollongren - Wethouder en loco-burgermeester van gemeente Amsterdam
Prof. dr. Th.A.J. Toonen - Hoogleraar institutionele Bestuurskunde Universiteit Twente & Universiteit Leiden
Dr. G.J. Wijers - Voorzitter Nationaal Comité Inhuldiging, Vervangend Voorzitter Shell
Sophie in ‘t Veld - Europarlementarier
Dr. A.H.G. Rinnooy Kan - Lid Eerste Kamer en voormalig voorzitter SER

Volg de B.I.L. op Twitter:


Alumnicommissie

De volgende personen vormen de Alumnicommissie 2015-2016:

  • Sylvia van Oevelen
  • Wessel van Beelen
  • Lieuwe van Slooten
  • Kirsten Park

Het doel van deze commissie is om er voor te zorgen dat het contact tussen de vereniging en alumni leden zo goed mogelijk behouden wordt. Deze commissie is verantwoordelijk voor het verzorgen van het alumniblad ‘Bestuurskundige Berichten’. Dit is een formeel blad dat onder andere bestaat uit wetenschappelijke artikelen. Verder is de commissie verantwoordelijke voor alumni activiteiten zoals het alumnidiner.

Partners