Aankomende Activiteiten


Comité van Aanbeveling


Prof. dr. J. de Vries - Beschermheer der B.I.L.
Prof. mr. dr. C.J.J.M. Stolker - Rector Magnificus Universiteit Leiden
Prof. dr. B. Steunenberg - Professor in Public Administration
Hans Wiegel - Oud-vice minister-president
Drs. K.H. Ollongren - Wethouder en loco-burgermeester van gemeente Amsterdam
Prof. dr. Th.A.J. Toonen - Hoogleraar institutionele Bestuurskunde Universiteit Twente & Universiteit Leiden
Dr. G.J. Wijers - Voorzitter Nationaal Comité Inhuldiging, Vervangend Voorzitter Shell
Sophie in ‘t Veld - Europarlementarier
Dr. A.H.G. Rinnooy Kan - Lid Eerste Kamer en voormalig voorzitter SER

Volg de B.I.L. op Twitter:


Bestuur XXXIII

Het XXXIIIe B.I.L.-bestuur is als volgt geconstitueerd:

Voorzitter:
Anneke van Diepenbeek

Secretaris:
Dennis Hulsbosch

Penningmeester:
Atma Saam

Commissaris Onderwijs:
Thomas van Klaveren

Commissaris Intern I:
Nadia Amenou

Commissaris Intern II:
Najla Dakramjiane

Commissaris Extern & Vice-Voorzitter:
Suzan Saris

Deze XXXI besturen gingen bestuur ‘van Diepenbeek voor.

Partners