Aankomende Activiteiten


Comité van Aanbeveling


Prof. dr. J. de Vries - Beschermheer der B.I.L.
Prof. mr. dr. C.J.J.M. Stolker - Rector Magnificus Universiteit Leiden
Prof. dr. B. Steunenberg - Professor in Public Administration
Hans Wiegel - Oud-vice minister-president
Prof. dr. Th.A.J. Toonen - Hoogleraar institutionele Bestuurskunde Universiteit Twente & Universiteit Leiden
Dr. G.J. Wijers - Voorzitter Nationaal Comité Inhuldiging, Vervangend Voorzitter Shell
Sophie in ‘t Veld - Europarlementarier
Dr. A.H.G. Rinnooy Kan - Lid Eerste Kamer en voormalig voorzitter SER

Halfjaarlijkse ALV bestuur ‘Braam’

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 14/03/2017
18:45 - 23:00

Locatie
Café-restaurant Rootz

Categorieën


Op dinsdag 14 maart vindt de halfjaarlijkse ALV van bestuur ‘Braam’ plaats in Café-Restaurant Rootz bij de Grote Markt. Inloop is vanaf 18.45 en de ALV zal beginnen om 19.00 uur. De agenda is als volgt:

1. Opening door de technisch voorzitter
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Instellen stemcommissie
6. Goedkeuren notulen Wissel-ALV van 13 september 2016
7. Goedkeuren notulen Beleids-ALV van 10 oktober 2016
8. Halfjaarlijks Financieel verslag Bestuur ‘Braam’ 2016-2017
9. Behandeling halfjaarlijks verslag Bestuur ‘Braam’ 2016-2017
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Onderwijs
Commissaris Intern I
Commissaris Intern II
Commissaris Extern
10. W.v.t.t.k.
11. Decharge stemcommissie
12. Rondvraag
13. Sluiting

Hieronder zijn de (voorlopige) stukken in te zien:

Voorlopig halfjaarlijks verslag bestuur ‘Braam’

notulen wissel ALV af

Voorlopige notulen Beleids-ALV

 

Partners