Beleids-ALV

Het bestuur ‘Herst’ zal op 9 oktober de Beleidstukken presenteren. Jullie zijn allen welkom om 18:45 in Rootz, om 19:00 zal de ALV beginnen. Tot dan!

Hieronder het beleidsplan:

Beleidsplan bestuur ‘Herst’

Bijlage overschot

Financieel Beleid Bestuur “Herst”

Wissel-ALV

Op dinsdag 11 september vindt de Wissel-ALV van bestuur ‘Van Diepenbeek’ plaats in Café-Restaurant Rootz bij de Grote Markt. Inloop is vanaf 18.45 en de ALV zal beginnen om 19.00 uur. De agenda en stukken zijn hier te vinden. Wij hopen jullie in groten getale te ontvangen!

Halfjaarlijkse ALV bestuur ‘Van Diepenbeek’

Op donderdag 15 maart vindt de halfjaarlijkse ALV van bestuur ‘van Diepenbeek’ plaats in Café-Restaurant Rootz bij de Grote Markt. Inloop is vanaf 18.45 en de ALV zal beginnen om 19.00 uur. De agenda evenals de bijbehorende stukken zullen op deze pagina vanaf donderdag 1 maart te vinden zijn. De agenda is als volgt:

1. Opening door de technisch voorzitter
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Instellen stemcommissie
6. Goedkeuren notulen Wissel-ALV van 12 september 2017
7. Goedkeuren notulen Beleids-ALV van 11 oktober 2017
8. Halfjaarlijks Financieel verslag Bestuur ‘van Diepenbeek’ 2017-2018
9. Behandeling halfjaarlijks verslag Bestuur ‘van Diepenbeek’ 2017-2018
– Voorzitter
– Secretaris
– Penningmeester
– Commissaris Intern I
– Commissaris Intern II
– Commissaris Extern
10. W.v.t.t.k.
11. Decharge stemcommissie
12. Rondvraag
13. Sluiting

Hieronder zijn de (voorlopige) stukken in te zien (bijgewerkt op 15 maart 2018).

Hieronder zijn de (voorlopige) financiële stukken in te zien (bijgewerkt op 14 maart 2018).

Beleids-ALV bestuur ‘Van Diepenbeek’

De Beleids-ALV van de B.I.L. vindt plaats op woensdag 11 oktober in Café-restaurant Rootz (bovenzaal). Inloop is vanaf 18.45 uur en de vergadering start om 19.00 uur. Kijk hier voor de agenda en het beleidsplan.