Aankomende Activiteiten


Comité van Aanbeveling


Prof. dr. J. de Vries - Beschermheer der B.I.L.
Prof. mr. dr. C.J.J.M. Stolker - Rector Magnificus Universiteit Leiden
Prof. dr. B. Steunenberg - Professor in Public Administration
Hans Wiegel - Oud-vice minister-president
Prof. dr. Th.A.J. Toonen - Hoogleraar institutionele Bestuurskunde Universiteit Twente & Universiteit Leiden
Dr. G.J. Wijers - Voorzitter Nationaal Comité Inhuldiging, Vervangend Voorzitter Shell
Sophie in ‘t Veld - Europarlementarier
Dr. A.H.G. Rinnooy Kan - Lid Eerste Kamer en voormalig voorzitter SER

B.I.L.-er van maart 2017

Joos Davina

B.I.L.-er van de maand maart is Joos Davina. Joos heeft als oud-penningmeester een fantastisch jaar achter de rug en is nog altijd actief bij B.I.L.-activiteiten. Voor het bestuur zat Joos in de AJD-commissie en daaruit is gebleken dat de de AJD-vergaderingen meer op borrels lijken dan op vergaderingen. Joos houdt dus wel van een drankje. Daarnaast had Joos maar een voorwaarde, voordat ze in het B.I.L.-bestuur ging; er moest minimaal één jongen in het bestuur. Dit jaar zet Joos zich keihard in voor de kascommissie en was Joos ook bij de Korte Reis in Wenen.

Partners