Aankomende Activiteiten


Comité van Aanbeveling


Prof. dr. J. de Vries - Beschermheer der B.I.L.
Prof. mr. dr. C.J.J.M. Stolker - Rector Magnificus Universiteit Leiden
Prof. dr. B. Steunenberg - Professor in Public Administration
Hans Wiegel - Oud-vice minister-president
Prof. dr. Th.A.J. Toonen - Hoogleraar institutionele Bestuurskunde Universiteit Twente & Universiteit Leiden
Dr. G.J. Wijers - Voorzitter Nationaal Comité Inhuldiging, Vervangend Voorzitter Shell
Sophie in ‘t Veld - Europarlementarier
Dr. A.H.G. Rinnooy Kan - Lid Eerste Kamer en voormalig voorzitter SER

B.I.L.-er van september 2017

Gaby de Bruin

B.I.L.’er van de maand september is Gaby de Bruin! Gaby is eerstejaars student Bestuurskunde, maar dat zou je niet zeggen als je kijkt naar de energie die zij heeft gestoken in onze vereniging! Als voorzitter van de Introductiecommissie heeft ze dit jaar de ouderavond mede-georganiseerd en heeft daarbij goed laten zien hoe het leven van een student Bestuurskunde eruit ziet. Mede dankzij haar stressbestendige karakter zijn ook de Eerstejaarsdagen afgelopen augustus uitmuntend verlopen. Niet te vergeten, deed ze actief mee met de sportmiddag en bleek ze daar een volleerd rugby-talent!

Partners