Aankomende Activiteiten


Comité van Aanbeveling


Prof. dr. J. de Vries - Beschermheer der B.I.L.
Prof. mr. dr. C.J.J.M. Stolker - Rector Magnificus Universiteit Leiden
Prof. dr. B. Steunenberg - Professor in Public Administration
Hans Wiegel - Oud-vice minister-president
Prof. dr. Th.A.J. Toonen - Hoogleraar institutionele Bestuurskunde Universiteit Twente & Universiteit Leiden
Dr. G.J. Wijers - Voorzitter Nationaal Comité Inhuldiging, Vervangend Voorzitter Shell
Sophie in ‘t Veld - Europarlementarier
Dr. A.H.G. Rinnooy Kan - Lid Eerste Kamer en voormalig voorzitter SER

B.I.L.-er van augustus 2017

Dylan Scheurs

B.I.L.’er van de maand augustus is Dylan Schreurs. Dylan is pas eerstejaars bij de B.I.L., maar nu al niet meer weg te denken. Er gaat bijna geen activiteit voorbij zonder dat Dylan erbij is, wat er ook in resulteerde dat hij meeging op reis naar Wenen en Rusland. Daarnaast zit Dylan bij de Redactie, waar hij samen met de rest van de commissie een prachtig Haagsch Kwartiertje heeft gemaakt. Ook zet Dylan zich in voor de alumnicommissie, waar hij zelfs in de zomermaanden nog hard bezig is met het maken van de Bestuurskundige Berichten voor alumni. Daarnaast heeft deze commissie mooie activiteiten neergezet voor onze alumni.

Partners