Master

// English Below //

Bestuurskunde heeft meerdere Master-tracks, en dat maakt dan ook dat de B.I.L. veel leden heeft die een Master studeren. Voor deze groep leden organiseert de B.I.L. ieder jaar verschillende activiteiten.

Formeel

Masterexcursies:
De commissie  Master draagt zorg voor het betrekken van de masterstudenten bij de B.I.L. De commissie organiseert speciaal voor haar – studenten uit de Master verschillende activiteiten gedurende het collegejaar. Ieder semester wordt getracht om één à twee Master-excursies te organiseren. Zo heeft de B.I.L. in het verleden naar het International Criminal Court (ICC) in Den Haag aangedaan en is op bezoek geweest bij Schiphol.

Master Thesis Event:
Een thesis schrijven is voor masterstudenten toch wel het belangrijkst tijdens hun Master. Daarom organiseert de B.I.L. een Master Thesis Event. Hierbij wordt nogmaals verteld wat er verwacht wordt van een thesis, waarna er verschillende oud-masterstudenten hun thesis presenteren en de studenten vertellen over hoe het schrijven van een thesis hun is bevallen en welke struikelblokken zij in dit proces zijn tegengekomen.

Informeel

Master Kick-Off drink:
Aan het begin van elk semester vindt de “Master Kick-Off drink” plaats. Hier kunnen masterstudenten elkaar en de B.I.L. op informele wijze beter leren kennen.

Masterreis:
Een maal per jaar wordt in samenwerking met de commissie Buitenland en de commissie Master een masterreis georganiseerd. Zo is de B.I.L. vorig jaar met een 30-tal studenten twee dagen naar Brussel geweest, waar zij op bezoek zijn geweest bij onder andere het Europees Parlement.
Public Administration at Leiden University offers multiple Master-tracks and that makes the B.I.L. the official student association for Public Administration Master students. The B.I.L. organizes several events throughout the year especially for Master students.

Formal

Masterexcursions:
The Mastercommittee gets Master students involved! This committee organizes all Masterevents throughout the year. There will be at least two activitities for Masterstudents each semester. For example, the B.I.L. Mastercommittee organized a trip to the International Criminal Court in The Hague and International Airport Schiphol not long ago.

Master Thesis Event:
Writing your thesis is probably the most important thing you do during your Master. That’s why the B.I.L. organizes a Master Thesis Event, where several Master graduates present you their thesis and share their experiences of writing their thesis.

Informal

Master kick-off drink:
A master kick-off drink takes place takes place at the beginning of each sememester, so you can get to know your peers in an informal setting.

Mastertrip
Once a year, the Mastercommittee organizes a several day during trip especially for Master students. This year around 30 students went to visit Brussels for three days, visiting multiple places including the European Parliament.