Aankomende Activiteiten


Comité van Aanbeveling


Prof. dr. J. de Vries - Beschermheer der B.I.L.
Prof. mr. dr. C.J.J.M. Stolker - Rector Magnificus Universiteit Leiden
Prof. dr. B. Steunenberg - Professor in Public Administration
Hans Wiegel - Oud-vice minister-president
Prof. dr. Th.A.J. Toonen - Hoogleraar institutionele Bestuurskunde Universiteit Twente & Universiteit Leiden
Dr. G.J. Wijers - Voorzitter Nationaal Comité Inhuldiging, Vervangend Voorzitter Shell
Sophie in ‘t Veld - Europarlementarier
Dr. A.H.G. Rinnooy Kan - Lid Eerste Kamer en voormalig voorzitter SER

32e kandidaatsbestuur

Met trots presenteren wij u het 32e kandidaatsbestuur der B.I.L.:

Voorzitter: Esmee Braam
Secretaris: Bas Muntinga
Penningmeester: Nicole Willoughby
Commissaris Onderwijs: Frederiek Zuidmeer
Commissaris Intern I: Céline van der Boom
Commissaris Intern II & Vice Voorzitter: Joshua Keet
Commissaris Extern: Evianne Brouwers

Het huidige bestuur wil het 32e kandidaatsbestuur van harte feliciteren met haar kandidaatstelling. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de B.I.L. een goed jaar te wachten staat.

Partners